Biber Ltd. açık kaynak kod ile yazılım geliştiren bir firmadır. Bu sayfalarda Biber Ltd.'nin geliştirdiği ücretsiz ve ticari yazılımlar hakkında detaylı bilgileri ve yükleme linklerini bulabilirsiniz.

Expression Engine 2.x

Expression Engine için yazdığımız uzantılar, alan türleri ve diğer eklentiler ile ilgili detaylı açıklamaları ve yükleme linklerini aşağıda bulabilirsiniz..

Uzantılar

 • Çoklu Dil Desteği (MLS)

  MLS, EE ile çalışan tasarımcılara kolayca çoklu dil desteği sağlayan siteler tasarlamalarına yardımcı olur.

Alan Türleri

 • Auto Increment Field (AIF)

  MySQL autoincrement özelliğini taklit eder.

 • Currency Field (CF)

  Bu alan türünde finansal (numerik) değerleri girebilir ve bu değerlerin herhangi bir kurdaki karşlığını alabilirsiniz.

 • Language List

  İçerik yayınlama penceresinde tanımlı dillerden birini seçmeye yarar.

 • Local Calendar

  Local Calendar bir ExpressionEngine  tarih seçne alan türü ve eklentisidir. Miladi ve Hicri takivimlerde tarih seçme olanağı sağlar ve ayrıca iki takvim arasında tarih çeviricisi olarak kullanılabilir. 

Eklentiler

 • Advanced Prev Next Entry (APNE)

  Bu eklenti sayesinde önceki ve sonraki içerik girişi bağlantılarınızı gelişmiş bir şekilde kontrol edebileceksiniz.

 • Biber Unit Converter (BUC)

  Biber Unit Converter bir çok ölçü birimini ExpressionEngine 2.x temalarında kolayca birbirine çevirmeye yarar.

 • Category Item Count

  Herhangi bir kategori ile ilişkilendirilmiş içeriklerin toplam sayısını yazdırmaya yarar.

 • Get Text Plugin

  PHP özelliğini etkinleştirmeden dil dosyalarına ait tercümeleri yazdırmanıza yarar.. Bu eklentiyi ayrıca MLS uzantısının tercümelerini yazdırmak için de kullanabilirsiniz.

 • Language Switcher

  Language Switcher eklentisi MLS uzantısı ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış olup, dil seçim menüsü yaratmaya yarar.

 • Local Calendar

  Local Calendar bir ExpressionEngine  tarih seçne alan türü ve eklentisidir. Miladi ve Hicri takivimlerde tarih seçme olanağı sağlar ve ayrıca iki takvim arasında tarih çeviricisi olarak kullanılabilir. 

 • MLS Anahtarları

 • Text Trimmer

  Bu eklenti uzun metinleri ExpressionEngine temalarının içinden kısaltmaya yarar.